Ditë më parë, Gjykata Themelore në Prishtinë ka marr vendim me të cilin ia ka ndaluar Qeverisë së Kosovës të vazhdojë procedurat për zgjedhjen e drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Kosovës (PK).

E ndaj këtij vendimi ka bërë ankesë Qeveria e Kosovës, duke kërkuar që të aprovohet ankesa e tyre, apo të refuzohet si e pabazuar kërkesa e ish-drejtorit të PK-së, Rashit Qalajt.

Në mesin e kërkesave në ankesën e Qeverisë Hoti është edhe përjashtimi i gjyqtares Saranda Bogaj-Shegremeti, duke kërkuar që lënda t’i ndahet një tjetër gjyqtari, raporton “Betimi për Drejtësi”.

“Betimi për Drejtësi” ka siguruar ankesën e Qeverisë Hoti ku kërkohet që kolegji i Gjykatës së Apelit të Kosovës të aprovojë si të bazuar ankesën e ushtruar nga përfaqësuesi i autorizuar i kundërshtarit të propozimit, Qeverisa e Republikës së Kosovës- Zyra e Kryeministri apo që të konstatojë se aktvendimi i atakuar përfshihet në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore.

Tutje në ankesë është kërkuar nga kolegji i Gjykatës së Apelit të Kosovës të ndryshojë aktvendimin e goditur, apo ta refuzojë kërkesën e propozuesit të sigurimit Rashit Qalajt, ish-drejtorit të Policisë së Kosovës.

Sipas ankesës së Qeverisë Hoti, në alternativë të këtyre ka kërkuar që të prishë aktvendimin e goditur, të kthejë çështjen në rivendosje në Gjykatën e shkallës së parë apo të përjashtojë gjyqtaren Saranda Bogaj-Sheremeti, duke kërkuar që lënda t’i ndahet një tjetër gjyqtari.

Ndryshe, më 3 dhjetor Gjykata Themelore në Prishtinë ka marr vendim me të cilin ia ka ndaluar Qeverisë së Kosovës të vazhdojë procedurat për zgjedhjen e drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Kosovës.

Një vendim të tillë, gjykata e ka marrë pasi që ka aprovuar si të bazuar propozimin për caktim të masës së sigurisë që ishte propozuar nga ish-drejtori i Policisë, Rashit Qalaj, raporton “Betimi për Drejtësi”.

“Caktohet masa e sigurimit ashtu që i ndalohet kundërshtarit të sigurimit, Qeverisa e Republikës së Kosovës, Zyra e Kryeministrit, Prishtinë – Ministria e Punëve të Brendshme që të vazhdon procedurat e rekrutimit për pozitën Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës sipas konkursit të datës 18.10.2020, deri në përfundimin e procedurës gjyqësore me aktgjykim të formës së prerë” , thuhej në aktvendimin e gjyqtares Saranda Bogaj-Sheremeti, të siguruar nga “Betimi për Drejtësi”.

Ish-drejtori i Policisë, Rashit Qalaj, më 24 nëntor 2020, kishte kërkuar nga gjykata që të caktojë masën e sigurisë ashtu që t’i ndalohet Qeverisë që të vazhdoj me procedurat e rekrutimit për pozitën e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Kosovës.

Kjo pasi sipas Qalajt, vendimi për shkarkimin e tij nga pozita e drejtorit të Policisë ka qenë në kundërshtim me ligjin.

Kërkesën e Qalajt e kishte kundërshtuar Qeveria, e cila kishte theksuar se nuk janë plotësuar kushtet ligjore për caktimin e masës së sigurisë në këtë rast.

SHPËRNDAJE

PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu